'Je bent altijd aan het onderzoeken wat mogelijk is'

Van het organiseren van informatiebijeenkomsten tot de plaatsing van een bouwschutting. Onderwerpen waar Eveline Braam, RVB-omgevingsmanager renovatie Binnenhof zich mee bezighoudt. 'Ik wil me vol inzetten om te zorgen dat de situatie rondom het Binnenhof de komende jaren zo optimaal mogelijk is qua leefbaarheid en bereikbaarheid. Voor bewoners, ondernemers en bezoekers van de Haagse binnenstad.'

Beeld: Shirley Copijn
Gaashekken met verbodsbord op het Plein bij de ingang van de Tweede Kamer

Binnen en buiten verbinden

Als omgevingsmanager schakelt Braam voortdurend tussen de projectleiders van het RVB, de aannemers en architecten die bij de renovatie betrokken zijn en ook de bewoners, organisaties en bedrijven in de omgeving van het Binnenhof. 'Omdat de renovatie zo’n omvangrijke en complexe operatie is, zijn er heel veel deelprojecten waarvan je goed moet weten wat er speelt. Dat betekent dat je continu met de juiste mensen in contact moet staan over planningen en werkzaamheden. En uiteraard geldt hetzelfde voor de omgeving. Via contacten met omwonenden en ondernemers haal ik op waar hun zorgen, vragen en informatiebehoefte zitten. Die binnen- en buitenwereld moeten op de juiste manier samenkomen in de informatie die je communiceert met de stad.'

Eveline Braam, RVB-omgevingsmanager
Beeld: Fero Studio

Rijdende trein

Haar eerste maanden als omgevingsmanager waren hectisch, zegt Braam in het pop-up informatiepunt Binnenhofrenovatie bij ProDemos aan de Hofweg in Den Haag. 'Je stapt in een rijdende trein. Of nee, een sneltrein eigenlijk. Je krijgt de ene mail na de andere, alles heeft spoed. We hebben natuurlijk heel lang in de startblokken gestaan voor de Binnenhofrenovatie. En nu het zo ver is, liggen er strakke planningen en zijn de vooronderzoeken en voorbereidingen voor werkzaamheden in volle gang.'

Tijdige informatie

Een van de belangrijkste dingen, zegt Braam, is dat iedereen in de omgeving tijdig informatie krijgt over de renovatiewerkzaamheden. 'Als er bijvoorbeeld werkzaamheden in jouw straat staan te gebeuren wil je daarop kunnen anticiperen. Is er kans op geluidsoverlast, dan kiezen bewoners op zulke dagen er misschien voor om niet thuis te werken. En als jij ondernemer bent, wil je geen klantenactie plannen op het moment dat de straat openligt.'

Bouwvakkers bezig met bestrating op het Binnenhof
Beeld: Bas Kijzers
Binnenhof onderzoek kabels en leidingen in 2021

Waardevolle suggesties

Als eerste kwamen in het participatietraject de natuurorganisaties en de stichting Vrienden van Den Haag aan bod. Dat leverde waardevolle suggesties op. 'De Vogelbescherming wees er bijvoorbeeld op dat de huismussen in Den Haag het zwaar hebben. Ook vroeg de organisatie aandacht voor de gierzwaluwen die broeden op het Binnenhof', zegt Braam. ‘Ik vraag na wat mogelijk is om te regelen. Verder willen ondernemers langs de Hofweg graag sfeerverlichting in de bomen langs de Hofweg. Uiteindelijk worden al deze belangen meegenomen in de renovatieplannen.’

Beeld: Shirley Copijn
Fietsers langs gaashek op de Hofweg bij de Tweede Kamer

Iets betekenen

Ook het belang van ondernemers heeft haar voortdurende aandacht. 'Het is belangrijk om te luisteren: wat is voor hén belangrijk? Als je met ondernemers praat, voel je hoe urgent het is dat je met een goede oplossing komt. In zulke gevallen kunnen we echt iets betekenen.

Enorme boodschappenlijst

Het geheugen van de omgevingsmanager vertoont overeenkomsten met een enorme boodschappenlijst. De onderwerpen die de aandacht van Braam vragen zijn heel verschillend: van ontwikkelingen rond het informatiecentrum tot mogelijke bouwoverlast. En van de bouwschuttingen en de steigerdoeken tot het behoud van stadsnatuur.

Participatie

Najaar 2021 begon bijvoorbeeld het participatietraject over de toekomstige inrichting van de Hofplaats. Op die belangrijke plek voor Den Haag - het voorplein met de grondwetbank waar ook de biologische markt stond - staat van alles te gebeuren. Er liggen plannen voor de toekomstige publieksingang voor de Tweede Kamer en een gracht aan het Buitenhof.

Beeld: Michiel Hartkamp
De entree van de Tweede Kamer aan de Hofplaats

Inspirerend

Praten, overleggen, informatie uitwisselen, zoeken naar oplossingen. Het is het leeuwendeel van het werk van de omgevingsmanager. 'Vaak zijn mensen in eerste instantie voorzichtig of terughoudend, maar hebben ze ook ideeën en zien kansen. Dat vind ik inspirerend.  Mensen bij elkaar brengen om een uitdagende of lastige situatie beter te maken, daar doe ik het voor. We zijn al lange tijd in gesprek met de omgevingspartners. En we begrijpen dat leefbaarheid en een aantrekkelijke leef- en werkomgeving voor hen belangrijk is. Ik voel het als een grote verantwoordelijkheid daar mijn bijdrage aan te leveren.'

  • Beeld: Shirley Copijn

    Terwijl enkele duiven roekoeën onder het standbeeld van Willem van Oranje geniet een echtpaar al lopend van hun versnapering op het Plein. Op de achtergrond staan de versierde bouwhekken van de Binnenhofrenovatie.

  • Beeld: Shirley Copijn

    "Het suikerpaleis aan de Hofvijver" zegt de tekst op het bouwhek van de Binnenhofrenovatie op het Plein in Den Haag. De bouwschutting toont kleurrijke beelden en informatieve teksten over het Binnenhof door de eeuwen heen.

  • Beeld: Shirley Copijn

    Gaashekken om het Binnenhofcomplex heen duiden dat het Binnenhof een bouwplaats is geworden.

Meer informatie

Wilt u in contact komen met de omgevingsmanager renovatie Binnenhof? Op dinsdagochtend van 10.30 – 11.30 uur heeft Eveline Braam spreekuur bij het informatiepunt van ProDemos aan de Hofweg 1h in Den Haag.

Publicatie 10 maart 2022, auteur Lars Kuipers