Bouwinformatie

Praktische informatie - voor bezoekers, bewoners en werknemers in de Haagse Binnenstad - over ontwikkelingen rondom de bouwplaats van het Binnenhof.

Globale planning Binnenhofrenovatie

  • Zomer 2021: verhuizing Eerste Kamer, Tweede Kamer en Raad van State van het Binnenhof naar hun tijdelijke huisvesting.
  • Begin oktober 2021: start eerste onderzoeken Binnenhof, op plekken waar eerst geen toegang toe was. En start asbestsanering. Het Binnenhof is tijdens deze werkzaamheden nog toegankelijk voor wandelaars en fietsers.
  • Begin oktober 2021: er is een fysiek meldpunt nabij het Binnenhof beschikbaar voor vragen, opmerkingen of klachten.
  • Op 17 januari 2022: start plaatsen bouwschuttingen. Dit gebeurt gefaseerd (Pleinzijde, Hofweg, Hofplaats). Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden worden exacte data voor omleidingen nader bepaald. De directe omgeving van het Binnenhof wordt hierover ge├»nformeerd onder meer via binnenhofrenovatie.nl.