Meestgestelde vragen

De Binnenhofrenovatie roept vragen op bij mensen. De meestgestelde vragen en antwoorden staan hieronder op een rij.

Waarom renoveren?

Sinds de uitbreiding van de Tweede Kamer in 1992 is alleen klein onderhoud uitgevoerd aan gebouwen en installaties van het Binnenhof. Slechts enkele bijzondere plekken ondergingen sindsdien een grote ingreep, zoals de plenaire zaal van de Eerste Kamer in 1994. Inmiddels vragen de gebouwen dringend om grondig onderhoud en bouwkundige en installatietechnische ingrepen om ze in goede staat te houden of weer te brengen. Lees meer over waarom renoveren.

Wat renoveren?

De renovatie is dringend nodig om gebreken te herstellen op het gebied van (brand)veiligheid, houtrot, lekkende daken, technische installaties (klimaat, liften, leidingen), ict, beveiliging en met het oog op een gezonde werkplek. Grotendeels gaat het om noodzakelijk herstel van gebreken en aanpassingen die nodig zijn om aan de huidige wet- en regelgeving te voldoen. Daarnaast zijn er enkele ‘functionele verbeteringen’. Zo worden ingangen aangepast om de grote aantallen medewerkers en bezoekers beter te kunnen ontvangen. Lees meer over wat renoveren. 

Wie renoveren er?

Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het Binnenhofcomplex en opdrachtgever van de Binnenhofrenovatie, waaraan diverse architecten, adviseurs, bouwbedrijven en andere marktpartijen meewerken. In de voorbereidingsfase zijn de gebruikers van de gebouwdelen Eerste Kamer, Tweede Kamer, Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken nauw betrokken. Als het gaat om bijvoorbeeld een architectonisch ontwerp en de selectie van de uitvoerende vakspecialisten, dan stemt het Rijksvastgoedbedrijf dit met hen af. Het Rijksvastgoedbedrijf contracteert de uitvoerders na adviezen van onder meer de rijksbouwmeester en na instemming van de gebruikers. Lees meer over wie er renoveren. 

Hoe renoveren?

Het Binnenhof wordt in één keer gerenoveerd in 5,5 jaar. Voorafgaand aan de renovatie is veel onderzoek nodig. Zoals onderzoek naar kabels en leidingen in de grond, archeologisch onderzoek en onderzoek naar beschermde flora en fauna. Zo brengt de Zoogdiervereniging in samenwerking met vleermuisonderzoekers in beeld hoe vleermuizen het Binnenhof gebruiken. En zij adviseren het Rijksvastgoedbedrijf welke maatregelen nodig zijn om de beschermde dieren zo min mogelijk te verstoren tijdens bijvoorbeeld kraamseizoen en winterslaap. Andere organisaties doen onderzoek naar beschermde muurplanten en de aanwezigheid van broedvogels, zoals de gebouwbewonende huismus en gierzwaluw, maar ook dakbroeders zoals meeuwen. Lees meer over hoe renoveren.

Hoe is het transport van materiaal naar de bouwplaats geregeld?

Wij werken zoveel mogelijk vanuit een centrale plaats (een hub) aan de rand van de stad. Er zijn 3 logistieke routes voor aanvoer en afvoer. Die zijn voor het gehele project gelijk. Bij voorkeur wordt gebruikgemaakt van elektrische voertuigen. Aanvoer en afvoer gaat volgens het Just-in-Time-principe. Oftewel er wordt aangevoegd wat ook op dat moment gebruikt kan worden. Transport van materiaal vindt in principe buiten de spits plaats tussen 9.00 en 16.00 uur.

Komt er ook een fietsenstalling onder het Buitenhof?

Een fietsenstalling Buitenhof maakt geen deel uit van de renovatieplannen van het Binnenhof. De gemeente onderzoekt wel de haalbaarheid van een andere oplossing voor de fietsenstalling op het Buitenhof.

Waar komt het informatiecentrum Binnenhofrenovatie en wat wordt daar gepresenteerd?


Het informatiecentrum Binnenhofrenovatie komt op Plaats 22. In dit informatiecentrum wordt onder meer aandacht besteed aan nieuws en actualiteiten rond de renovatie, de bouwnijverheid van 800 jaar Binnenhof, archeologie en andere wetenswaardigheden.

Wanneer is het weer mogelijk het Binnenhof te bezoeken?

Op een gegeven moment is het Binnenhof een bouwplaats. Wandelaars en fietsers worden dan omgeleid. In de eerste fase van de renovatie wordt vooral onderzoek gedaan in de gebouwen. Ook wordt asbest verwijderd en licht sloopwerk verricht. Zodra het mogelijk is organiseren wij rondleidingen over de bouwplaats.

Waar gaat de biologische (woensdag)markt naar toe? Komt deze terug na de renovatie?

Van 6 oktober tot 31 december 2021 staat de markt elke woensdag op het Lange Voorhout. De marktkooplieden kozen met de gemeente Den Haag voor deze plek. De opbouw van de markt is vanaf de zijde van de voormalige Amerikaanse ambassade.
Gezocht wordt naar een nieuwe vaste locatie. Voor 1 januari 2022 beoordeelt de gemeente wat de definitieve plaats wordt. De markt komt niet meer terug op de Hofplaats.

De voorkeursroute gaat over de net nieuw aangelegde Plaats. Dat is juist een autoluw plein geworden dat doorgetrokken is naar de Hofvijver. Het is toch heel onwenselijk juist daar bouwverkeer te hebben?

De wegconstructie in de buurt van de Plaats is zo ontworpen dat het de combinatie van tram, bus en bevoorrading kan dragen. Bouwverkeer is wel een extra belasting, maar bleek, na afweging, te prefereren boven uitstel tot na de renovatie.

Het is goed om tegelijk met de renovatie van het Binnenhof te investeren in de openbare ruimte rond het Binnenhof. Nu investeren in een nieuwe Plaats is beter voor de binnenstad dan 6 jaar wachten en ambities vooruitschuiven. Dat de rijloper met natuursteen het de komende jaren flink voor de kiezen krijgt, realiseren we ons.
 

Staat uw vraag er niet bij? Gebruik dan onderstaand contactformulier of bel met 06 29641899.

Uw vraag of melding

* verplicht in te vullen

Verplicht

Verplicht veld

Wij gebruiken dit telefoonnummer alleen als het een spoedmelding betreft of als er behoefte is aan meer informatie naar aanleiding van uw vraag.

Mijn vraag gaat over

Dit tekstvak kan maximaal 500 tekens bevatten.

U kunt maximaal 5 mb uploaden

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Tenzij u toestemming geeft om uw gegevens langer te bewaren om u in de toekomst te informeren over de renovatie van het Binnenhof. Uw informatie kan voor beantwoording gedeeld worden met derden die rechtstreeks betrokken zijn bij de renovatie van het Binnenhof.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij hebben uw gegevens nodig, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Betrokken partijen zoals de aannemers, de gemeente Den Haag en het Rijksvastgoedbedrijf worden ingezet om uw vraag te beantwoorden.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor beantwoording van de vraag. En indien u toestemming hebt gegeven om informatie te ontvangen gedurende de looptijd van de renovatie van het Binnenhof dan bewaren we uw gegevens gedurende die looptijd. Dat is tot maximaal 6 maanden na de afronding van de renovatie van het Binnenhof.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *