Duurzaamheid

Tijdens de renovatie wordt het Binnenhof energiezuiniger gemaakt. Het Rijksvastgoedbedrijf neemt energiebesparende maatregelen en maakt het complex klaar voor aansluiting op duurzame energievoorziening. De geplande maatregelen passen bij het monumentale karakter en het beschikbare budget.

Stap voor stap naar een Duurzaam Binnenhof

Beeld: RVB

Stap voor stap naar een duurzaam Binnenhof

Tijdens een Algemeen Overleg van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer op 23 mei 2018 heeft de toenmalige Staatssecretaris Knops toegezegd om bij de renovatie verder te gaan met duurzaamheid dan het minimaal vereiste, maar wel binnen de kaders van budget, planning en het in stand houden van de waarde van het monument. Duurzame maatregelen die worden genomen zijn bijvoorbeeld energiezuinige (LED)verlichting, moderne en energiezuinige installaties, warmteterugwinning in luchtbehandeling, isolatie van daken en isolatieglas in plaats van enkel glas. De aanleg van zonnepanelen wordt meegenomen, voor zover het kosteneffectief is en het monument niet aantast. Ook sluit het Binnenhof aan bij de gebiedsgerichte aanpak van EnergieRijk Den Haag.

Gasloos?

Eigenlijk is het Binnenhof al bijna gasloos, op een klein kacheltje in de voormalige ambtswoning van de kamerbewaarder van de Eerste Kamer na. Het Binnenhof wordt verwarmd met stadsverwarming. Weliswaar gasgestookt maar met slim gebruik van restwarmte. De ambitie is om het Binnenhof op termijn aan te sluiten op een duurzame energievoorziening. Hiervoor laat het Rijksvastgoedbedrijf tijdens de renovatie een centrale energievoorziening aanleggen waar alle gebouwen van het Binnenhof op aangesloten worden.