Komende werkzaamheden

Heeft u vragen of ervaart u overlast? Laat het ons weten via het digitaal meldpunt. Heeft uw melding snel aandacht nodig? Dan kunt u bellen met 06 29641899.

Laatste update: 1 september 2023

Hofplaats

  • Voorbereidend werk publieksentree Tweede Kamer
  • Verplaatsing bouwschutting naar vóór de bomen
  • Eén rijbaan Hofweg omgeleid over de trambaan

Op en langs de Hofplaats wordt in de komende weken voorbereidend werk verricht. Het gaat onder meer over verwijderen van kabels en leidingen en het verplaatsen van bouwketen. Er vindt ook archeologisch onderzoek plaats.

Veel grond in Den Haaq is enigszins vervuild. Dat is op en rond het Binnenhof niet anders.  Daarom dragen de mensen die aan het werk zijn beschermende kleding.

Langs de Hofplaats wordt de bouwschutting aangepakt. Zoals gepland zal de schutting vóór de rij kastanjebomen worden geplaats. Deze werkzaamheden zijn voorzien tot november dit jaar.

Tijdens het werk aan de bouwschutting is één rijbaan van de Hofweg langs de Hofplaats afgezet met rood-witte barriers. Dit verkeer wordt over de naastgelegen trambaan geleid. Voetgangers volgen de aangegeven omleiding langs het werk aan de overzijde van de Hofweg.

Opperhof

  • Funderingsversterkingen aan omliggende gebouwen

Op het Opperhof (het binnenplein voor de Ridderzaal) zijn de funderingsversterkingen aan de omliggende gebouwen gestart. Deze versterkingen zijn nodig om later de kelderbak met de nutsvoorzieningen van het Binnenhofcomplex te kunnen maken. Het publiek ziet in principe niets van het werk omdat het midden op het Binnenhof gebeurt. Vanaf de haringkraam zijn werkzaamheden langs de gevel van de Raad van State te zien.

Buitenhof/Hofvijver

  • Plaatsen steiger langs gevel plenaire zaal Eerste Kamergebouw

Langs de gevel van de Eerste Kamer aan de kant van de Hofvijver is een steiger opgebouwd om onderzoek te doen naar het dak en de kapconstructie van de plenaire zaal. De werkzaamheden zijn voorzien tot midden oktober van dit jaar.

Plein

  • Tijdelijke bouwhekken en versterking dak Pleingarage 
  • Plaatsing bouwketenpark en bouwschutting
  • Pleingarage blijft bereikbaar

Op het Plein wordt de komende maanden een bouwketenpark geplaatst voor de mensen die werken aan het Tweede Kamercomplex. Daaromheen komt een bouwschutting die in overleg met de omgeving wordt ontworpen en aangekleed.

Om de bouwketen en bouwschutting neer te kunnen zetten, is versterking van het dak van de parkeergarage onder het Plein nodig. Dat betekent dat een deel van de bestrating tussen het standbeeld en het Binnenhofcomplex wordt weggehaald. Het zand wordt voor een deel afgegraven. Daarna wordt een versterkingsconstructie aangebracht en wordt de grond terug gebracht en gereed gemaakt voor neerzetten van de bouwketen. De Pleingarage blijft tijdens deze werkzaamheden bereikbaar.

Om het werk veilig uit te voeren, worden er tijdelijke bouwhekken neergezet. Deze bouwhekken staan verder op het Plein dan de uiteindelijke lijn van de bouwschutting om het bouwketenpark. De eerste werkzaamheden zijn voorzien vanaf de tweede week in september. Uiteindelijk moeten alle werkzaamheden aan het bouwketenpark begin mei volgend jaar zijn afgerond.

Tussentijds worden bezoekers en omgeving regelmatig op de hoogte gehouden over de werkzaamheden en de impact ervan.