Over de Binnenhofrenovatie

Het Binnenhofcomplex in de Haagse binnenstad ondergaat vanaf najaar 2021 zo’n 5,5 jaar een grondige renovatie. Dit is noodzakelijk, omdat het monument ernstige technische en bouwkundige gebreken heeft. Cultureel erfgoed dat beschermd moet worden. De renovatie in één keer grondig aanpakken is efficiënter en kost minder geld dan gefaseerd renoveren. Dit blijkt onder meer uit onderzoek in 2016.

Schimmelvorming in Schepelhal in Binnenhofcomplex
Beeld: Corné Bastiaansen

Doel renovatie

Doel van de renovatie is:

  • meer veiligheid en betere (werk)omstandigheden voor gebruikers en bezoekers van het Binnenhof;
  • behoud van cultureel historisch erfgoed, ook voor de generaties na ons

De bewoners van het Binnenhof, de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken (de minister-president en zijn staf) verblijven tijdens de renovatieperiode elk in een tijdelijk onderkomen met voor hen vertrouwde faciliteiten. Zo kan het democratische proces onverstoord doorgaan.

Partners

De uitvoering van de renovatie is in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf (eigenaar en beheerder). De dienst werkt daarbij samen met verschillende marktpartijen, zoals aannemers, architectenbureaus en adviesbureaus. De planvorming is in afstemming met de gebruikers van het Binnenhofcomplex.

Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag speelt een rol bij vergunningaanvragen/ontheffingen voor noodzakelijke werkzaamheden en activiteiten, zoals natuurbeschermingsmaatregelen en plannen voor bouwkundige ingrepen. De gemeente is ook samenwerkingspartner om tijdens de renovatie:

  • Hagenaars en bezoekers te informeren over de bereikbaarheid van de binnenstad
  • Met een programma van activiteiten ervoor te zorgen dat de binnenstad aantrekkelijk blijft
Rondleiding door ProDemos in de Mary Stuartkamer in de Eerste Kamer
Beeld: Bas Kijzers

Toestroom bezoekers

Voor de ondernemers en horeca rond het Binnenhof is dit heel belangrijk. Een aantrekkelijk gebied houdt de toestroom van bezoekers in stand. Daarnaast is het voor omwonenden van belang dat hun woonomgeving aangenaam blijft.

Aannemers

Drie aannemers werken vanaf najaar 2021 gezamenlijk aan de renovatie van het Binnenhofcomplex, waarbij elke aannemer verantwoordelijk is voor een deel van de gebouwen.

Infographic met plattegrond van het Binnenhofcomplex, waaronder Algemene Zaken, de Grafelijke Zalen, de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Raad van State
Beeld: Rijksvastgoedbedrijf
Infographic met plattegrond van het Binnenhofcomplex vóór de renovatie

Hoofdaannemer renovatie Eerste Kamer en Raad van State

Bouwbedrijf Heijmans voert in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf de renovatie uit van de gebouwdelen Eerste Kamer en Raad van State van het Binnenhof. Heijmans werkt hierbij samen met Burgy Bouwbedrijf uit Leiden.

Beeld: Corné Bastiaansen
Eerste Kamer, Plenaire Zaal

Hoofdaannemer renovatie Tweede Kamer

Drie TBI-bedrijven doen de renovatie van de Tweede Kamer. J.P. van Eesteren verzorgt de bouwactiviteiten, Croonwolter&dros realiseert de installaties en aannemingsbedrijf Nico de Bont neemt de restauratiewerkzaamheden van de rijksmonumenten voor zijn rekening.

Marc Unger projectdirecteur Renovatie Binnenhof en vertegenwoordigers TBI-bedrijven staand nabij de Tweede Kamer
Beeld: Bas Kijzers
Van links naar rechts: Roel Maas, directeur bij Nico de Bont; Mark van Wordragen, directeur Croonwolter&dros; Marc Unger projectdirecteur Binnenhofrenovatie; Marco Peppel, directievoorzitter J.P. van Eesteren

Hoofdaannemer renovatie Algemene Zaken en centrale energievoorziening

Aannemer Combinatie De Kroon gaat aan de slag voor het gebouwdeel ministerie van Algemene Zaken en voor de centrale energievoorziening van het Binnenhof. Combinatie De Kroon is een samenwerking tussen HOMIJ Technische Installaties (onderdeel van VolkerWessels) en Koninklijke Woudenberg Ameide (onderdeel van Janssen de Jong Groep).

Het Rijksvasstgoedbedrijf en Combinatie De Kroon met samenwerkingsovereenkomst in de hand
Beeld: Wilma van Leeuwen