Onderzoek technische staat ondergrondse fundamenten Binnenhof

Wat zit er verscholen onder de grond van het Binnenhof? En waarmee moet rekening worden gehouden in de architectonische ontwerpen van de Binnenhofrenovatie? Om te weten hoe de funderingen van de gebouwen er uitzien laat het Rijksvastgoedbedrijf de komende maanden verder onderzoek doen op en rond het Binnenhof.

Beeld: Bas Kijzers
Fundering van laat 13e eeuw Binnenhof

Putten graven

In de periode van 20 oktober 2021 tot begin januari 2022 vinden de graafwerkzaamheden plaats.  In totaal worden zo’n 25 putten gegraven. Allereerst rondom de fontein en langs de gebouwen op het Binnenhof. Daarna bij het Tweede Kamercomplex op de Hofplaats.

Trillingen

‘Er wordt doelgericht gegraven op basis van archiefonderzoek, plattegronden en bouwtekeningen van het Binnenhof. En ook aan de hand van de huidige ontwerpen voor de Binnenhofrenovatie. We weten nu niet zeker hoe diep de funderingen van de gebouwen liggen en waar de grond eventueel is gezakt. Ook weten we niet hoeveel trillingen de gebouwen tijdens de renovatie kunnen doorstaan. De komende tijd worden meetpunten aangebracht, om tijdens de hele renovatieperiode de trillingen te meten. De funderingsonderzoeken geven inzicht in hoe de architectonische ontwerpen daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden’, aldus Julian von Harras, manager procesbeheersing bij het Rijksvastgoedbedrijf.

Inzicht technische staat

Het Binnenhofcomplex dateert uit verschillende bouwperioden. Daardoor verschillen de funderingen van gebouwen vaak ook op hoogte. De onderzoeken bieden inzicht in de technische staat en de bouwperiode van de ondergrondse fundamenten. Er kan bijvoorbeeld worden bepaald of bestaande kelders groter en dieper zijn te maken. Of dat de fundering van een gebouw moet worden verstevigd, bijvoorbeeld als de grond er is gezakt.

Beeld: Bas Kijzers
Gevonden scherven en botten tijdens funderingsonderzoek in 2019

Archeologische vondsten

Omdat je nooit helemaal zeker weet wat je later bij de bouwwerkzaamheden tegenkomt, is er een archeoloog van de gemeente Den Haag betrokken bij de funderingsonderzoeken. Op basis van eventuele archeologische vondsten is de fundering ook nauwkeuriger te dateren. Tijdens de vorige funderingsonderzoeken in juli 2019 zijn er bakstenen gevonden uit de laat 13e eeuw (zie bovenste foto, red.). Deze bakstenen van 30 cm, kloostermoppen genoemd, vormen de fundering van het oudste deel van het Binnenhof. Tussen deze fundering zijn destijds aardewerkscherven gevonden én botjes van slachtafval, afkomstig van rund en gevogelte uit dezelfde periode. Het is afwachten of er bij de geplande werkzaamheden opnieuw archeologische vondsten te vinden zijn.

Uitvoerenden

De funderingsonderzoeken worden uitgevoerd door de aannemers Van Dijk Maasland en Van Veen Grondwerken in samenwerking met het bouwtechnisch adviesbureau Fides Expertise. Zij doen dit in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf en onder toezicht van de adviesbureaus Arcadis en ABT.