Contact

Heeft u een vraag, opmerking of melding? Er zijn verschillende contactmogelijkheden!

Bouwwerkzaamheden

Kijk eerst bij Komende werkzaamheden als u vragen heeft over de bouwwerkzaamheden. Heeft u alsnog vragen? Bel dan het telefonisch meldpunt op 06 29641899 of gebruik het contactformulier onderaan deze pagina.

Meldpunt Veiligheid

Huurders en gebruikers van een pand van het Rijksvastgoedbedrijf kunnen situaties waarbij de veiligheid (vermoedelijk) in het geding is, melden via het Meldpunt Veiligheid van het Rijksvastgoedbedrijf. Ook anderen kunnen dergelijke situaties melden voor panden en bouwprojecten van het Rijksvastgoedbedrijf. U kunt uw melding doorgeven via e-mail: postbus.RVB.meldpunt.veiligheid@rijksoverheid.nl.

Betreft het een urgente melding? Bel dan met 0800 - 89 911 03. De boodschappendienst van het Rijksvastgoedbedrijf kan u dan in contact brengen met een medewerker van het Meldpunt Veiligheid.

Bel 112 of uw interne alarmnummer voor acute levensbedreigende situaties.

Persvoorlichting

Woordvoerder Rijksvastgoedbedrijf (alleen voor journalisten):
Loek Houtepen
+31 6 27 19 25 48
loek.houtepen@rijksoverheid.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk en maakt deel uit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Minister Hugo de Jonge is verantwoordelijk voor het Rijksvastgoedbedrijf. De woordvoerder van de minister is:
Emile Vaessen (let op: alleen voor pers)
+31 6 20 30 29 75
Emile.Vaessen@minbzk.nl

Buiten kantooruren is er altijd een woordvoerder met piketdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereikbaar via de meldkamer, telefoon 070 75 16 060.

Aanvragen spreker voor uw bijeenkomst

Bij het Programma Binnenhofrenovatie van het Rijksvastgoedbedrijf werken tal van specialisten op het gebied van architectuur, bouw, innovatie, duurzaamheid en monumentenzorg. Wilt u dat een van onze specialisten een bijdrage levert aan uw congres, symposium, debat, masterclass of ander evenement? Vul dan het aanvraagformulier in.

Omgevingsmanager

Eveline Braam, RVB-omgevingsmanager
Beeld: Fero Studio

Eveline Braam is de omgevingsmanager van het project Binnenhofrenovatie. Zij onderhoudt contacten met personen uit de omgeving van het Binnenhof, zoals vertegenwoordigers van omwonenden, ondernemers (winkeliers en horeca) en culturele instellingen.
Maar ook met organisaties als Bureau Binnenstad, The Hague Marketingbureau, ProDemos en stichtingen en verenigingen die als doel hebben de historische binnenstad te beschermen.

Via postbus.rvb.binnenhofrenovatie@rijksoverheid.nl kunt u haar vragen en opmerkingen sturen over een leefbare omgeving en aantrekkelijke binnenstad tijdens de renovatie. U kunt zich via dit e-mailadres ook aanmelden voor de BinnenhofActua, onze nieuwsbrief over aankomende bouwwerkzaamheden op en rondom het Binnenhof.

Contactformulier

Heeft u vragen of opmerkingen over de bouwwerkzaamheden? Gebruik dan onderstaand formulier.

Uw vraag of melding
Mijn vraag of melding gaat over
Dit tekstvak kan maximaal 500 tekens bevatten.
U kunt maximaal 5 mb uploaden
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Tenzij u toestemming geeft om uw gegevens langer te bewaren om u in de toekomst te informeren over de renovatie van het Binnenhof. Uw informatie kan voor beantwoording gedeeld worden met derden die rechtstreeks betrokken zijn bij de renovatie van het Binnenhof.

Akkoordverklaring(verplicht)