Contact

Afhankelijk van uw vraag, opmerking of klacht zijn er verschillende contactmogelijkheden.

Bouwwerkaamheden

Raadpleeg eerst Bouwinformatie als uw contactverzoek te maken heeft met bouwwerkzaamheden. Als u alsnog vragen heeft kunt u terecht bij het telefonisch meldpunt op 06 29641899. Ook kunt u onderstaand contactformulier gebruiken.

Omgevingsmanager

Eveline Braam is de RVB-omgevingsmanager van het project Binnenhofrenovatie. Zij onderhoudt contacten met personen uit de Binnenhofomgeving. Zoals vertegenwoordigers van omwonenden, ondernemers (winkeliers en horeca) en culturele instellingen. Maar ook organisaties als Bureau Binnenstad, The Hague Marketingbureau, ProDemos en stichtingen en verenigingen die als doel hebben de historische binnenstad te beschermen. Via postbus.rvb.binnenhofrenovatie@rijksoverheid.nl kunt u haar vragen en/of opmerkingen sturen over een leefbare omgeving en aantrekkelijke binnenstad tijdens de renovatie.

Meldpunt Veiligheid

Huurders en gebruikers van een pand van het Rijksvastgoedbedrijf kunnen situaties waarbij de veiligheid (vermoedelijk) in het geding is, melden via het Meldpunt Veiligheid van het Rijksvastgoedbedrijf. Ook derden kunnen dergelijke situaties melden voor panden, overig vastgoed en bouwprojecten van het Rijksvastgoedbedrijf. U geeft uw gegevens door en de medewerkers van het meldpunt zorgen dat de melding op de juiste plaats terechtkomt voor directe en adequate actie.

Vanwege het COVID-19 virus (coronavirus) is het Meldpunt Veiligheid van het Rijksvastgoedbedrijf op dit moment bereikbaar per e-mail: postbus.RVB.meldpunt.veiligheid@rijksoverheid.nl. Betreft het een urgente melding die niet kan wachten dan kunt u ook bellen met 0800 - 89 911 03. De boodschappendienst van het Rijksvastgoedbedrijf kan u dan in contact brengen met een medewerker van het Meldpunt Veiligheid.

Door de huidige situatie, ook bij onze leveranciers, kan de afhandeling minder snel gaan dan u van ons gewend bent.

Bel 112 of uw interne alarmnummer voor acute levensbedreigende situaties.

Persvoorlichting

Woordvoerder Rijksvastgoedbedrijf (alleen voor journalisten):
Loek Houtepen
+31 6 27 19 25 48
loek.houtepen@rijksoverheid.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk en maakt deel uit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Minister Hugo de Jonge is verantwoordelijk voor het Rijksvastgoedbedrijf. De woordvoerder van de minister is:
Emile Vaessen (let op: alleen voor pers)
+31 6 20 30 29 75
Emile.Vaessen@minbzk.nl

Buiten kantooruren is er altijd een woordvoerder met piketdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereikbaar via de meldkamer, telefoon 070 75 16 060.

Contactformulier

Met vragen/klachten over de bouwwerkzaamheden kunt u terecht bij de omgevingsmanager van hoofdaannemer Heijmans. Ook voor andere vragen kunt u onderstaand formulier gebruiken.

Uw vraag of melding

* verplicht in te vullen

Verplicht

Verplicht veld

Wij gebruiken dit telefoonnummer alleen als het een spoedmelding betreft of als er behoefte is aan meer informatie naar aanleiding van uw vraag.

Mijn vraag gaat over

Dit tekstvak kan maximaal 500 tekens bevatten.

U kunt maximaal 5 mb uploaden

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Tenzij u toestemming geeft om uw gegevens langer te bewaren om u in de toekomst te informeren over de renovatie van het Binnenhof. Uw informatie kan voor beantwoording gedeeld worden met derden die rechtstreeks betrokken zijn bij de renovatie van het Binnenhof.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij hebben uw gegevens nodig, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Betrokken partijen zoals de aannemers, de gemeente Den Haag en het Rijksvastgoedbedrijf worden ingezet om uw vraag te beantwoorden.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor beantwoording van de vraag. En indien u toestemming hebt gegeven om informatie te ontvangen gedurende de looptijd van de renovatie van het Binnenhof dan bewaren we uw gegevens gedurende die looptijd. Dat is tot maximaal 6 maanden na de afronding van de renovatie van het Binnenhof.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *