Toegankelijkheid

De website Binnenhofrenovatie.nl van het Rijksvastgoedbedrijf voldoet nog niet helemaal aan alle toegankelijkheidseisen. Wel zijn er een aantal maatregelen genomen om hier aan te kunnen voldoen. De toegankelijkheidsverklaring is te lezen in het register van toegankelijkheids­verklaringen.

Op verzoek van het Rijksvastgoedbedrijf deed onderzoeksbureau Accessibility onderzoek naar de toegankelijkheid van de website Binnenhofrenovatie.nl. Het toegankelijkheidsonderzoek is afgerond op 14 december 2021. Dit onderzoek laat zien in hoeverre de website op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1).

In 2022 gaat het Rijksvastgoedbedrijf aan de slag met de voorgenomen verbeterpunten.