Toegankelijkheid

De website Binnenhofrenovatie.nl van het Rijksvastgoedbedrijf voldoet nog niet aan alle eisen uit de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549. Wel zijn de eerste maatregelen genomen om hier aan te kunnen voldoen.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft nog geen informatie beschikbaar die een beeld geeft van de toegankelijkheid van de website Binnenhofrenovatie. Wel is een toegankelijkheidsonderzoek gepland, dat binnen zes maanden na de publicatie van deze verklaring zal worden uitgevoerd.