Toegankelijkheid

De website Binnenhofrenovatie.nl van het Rijksvastgoedbedrijf voldoet nog niet helemaal aan alle toegankelijkheidseisen. De toegankelijkheidsverklaring is te lezen in het register van toegankelijkheids­verklaringen.

Op verzoek van het Rijksvastgoedbedrijf deed onderzoeksbureau Accessibility onderzoek naar de toegankelijkheid van de website Binnenhofrenovatie.nl. Het toegankelijkheidsonderzoek is afgerond op 14 december 2021. Dit onderzoek laat zien in hoeverre de website op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1).

Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er een aantal maatregelen genomen. In 2023 gaat het Rijksvastgoedbedrijf verder met de voorgenomen verbeterpunten.

Problemen met toegankelijkheid melden

Binnenhofrenovatie.nl wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via postbus.rvb.binnenhofrenovatie@rijksoverheid.nl