Voorbereidingen plaatsen bouwschuttingen Binnenhof van start

Deze week is gestart met het plaatsen van bouwschuttingen op het Binnenhof. Deze schuttingen worden geplaatst om de bouwwerkzaamheden veilig te kunnen laten verlopen. Het plaatsen van de bouwschuttingen gebeurt in fasen.

Tekening met de locaties waar de bouwschuttingen worden geplaatst
Beeld: Aannemer Heijmans
Locaties waar de bouwschuttingen in fasen worden geplaatst op het Binnenhof

Voorwerk

Het voorwerk om de bouwschuttingen te plaatsen begint eerst aan de Pleinzijde van het Binnenhof en aan de Hofweg. Daarna wordt via de Hofplaats naar de haringkraam toegewerkt.
Allereerst worden er gaashekken geplaatst, waarachter werkzaamheden plaatsvinden om de uiteindelijke bouwschuttingen neer te zetten op grote betonnen platen. Als dit is afgerond worden de bouwschuttingen vormgegeven met illustraties en teksten over het Binnenhof.

Versierde bouwschuttingen

Op de bouwschuttingen wisselen beelden van vroeger en heden elkaar af. Een tijdlijn laat 800 jaar Binnenhofgeschiedenis zien. Ook zijn er verwijzingen naar andere plekken in de stad, bijvoorbeeld de tijdelijke huisvestingen van de verhuisde Raad van State, Eerste- en Tweede Kamer.

Omleiding passanten Binnenhof

Naar verwachting nemen de werkzaamheden meerdere weken in beslag. Vanaf februari 2022 zullen voetgangers en fietsers worden omgeleid. De exacte datum van de start van de omleiding hangt af van het verloop van de werkzaamheden.