Aan de slag met de Tweede Kamergebouwen, projectleider aan het woord

"Ik ben een tevreden projectleider, want recent stelde het Presidium van de Tweede Kamer het ontwerp van ‘hun’ Tweede Kamer vast! Een belangrijke stap om verder te kunnen met het werk", aldus Thijs Paardekooper.

Afbeelding: Thijs Paardekooper

Even voorstellen:

  • Thijs Paardekooper
  • Projectleider Rijksvastgoedbedrijf – complex Tweede Kamer, sinds oktober 2018
  • Werkzaam voor de Binnenhofrenovatie april 2016

Thijs Paardekooper: "Sinds de verhuizing van de Tweede Kamer naar hun tijdelijke huisvesting doen wij allerlei onderzoeken die eerder niet mogelijk waren. Een kijkje boven de systeemplafonds, onder vloeren, achter lambriseringen. Vanwege de ouderdom van delen van de Tweede Kamer staat niet alles op tekening, waardoor grondig onderzoek nodig is. Dat geldt overigens voor alle historische panden op het Binnenhof!”

Thijs Paardekooper werkt sinds oktober 2018 voor het programma Binnenhofrenovatie als projectleider voor het complex van de Tweede Kamer. Hij doet dit in nauwe samenwerking met de Tweede Kamer, als gebruiker van het pand. Naast de nieuwbouw (uit 1992) vallen hieronder ook de historische panden van het voormalige Ministerie van Koloniën en voormalige Ministerie van Justitie aan het Plein, de historische panden aan de Hofplaats en voormalig Hotel Central, maar ook de nieuw te bouwen publieksentree. 

“Het vorige kabinet had de ambitie om elke scholier tijdens de schoolperiode de Tweede Kamer te laten bezoeken. Daarbij had de Tweede Kamer de wens om het publiek meer en beter toegang te geven tot het publieke debat. Dit zorgde ervoor dat de architect van gebouwdeel N Pi de Bruijn aan de slag moest met een locatie en een ontwerp voor een nieuwe publieksentree. Er zijn 12 verschillende locaties voor een publieksentree onderzocht. Een bezoekersstroom van 500.000 personen per jaar vergt een flinke uitbreiding van alles wat nodig is voor toegang: ontvangstbalies, scanfaciliteiten, kluisjes en ga zo maar door. Na onderzoek blijkt de Hofplaats de beste locatie voor de nieuwe voordeur van de democratie. Nu zetten we de volgende stap: hoe gaat het eruit zien, en hoe kunnen we dat organiseren.”

Het Binnenhofrenovatieteam houdt allerlei betrokkenen en belanghebbenden op de hoogte van voorgenomen werkzaamheden, mijlpalen, ideeën, onderzoeksresultaten enzovoorts. In verschillende overleggen, (digitale) bijeenkomsten, brieven, e-mailings, netwerkbijeenkomsten, en ook via de media kan hiervan kennisgenomen worden. De nieuwe publieksentree is daarbij een wat vreemde eend in de bijt, omdat het ontwerp nog niet is vastgesteld. Overleggen, waaronder met de gemeente, directe omgeving en andere belanghebbenden, vinden hierover nog plaats. Dat betekent dat schetsen en impressies die gedeeld zijn nog aan verandering onderhevig zijn. Dat geldt niet alleen voor de nieuwe entree, maar ook voor de herinrichting van hele Hofplaats.

“In het najaar worden verschillende sessies georganiseerd om meningen en ideeën op te halen over de nieuwe publieksentree. De kunst is om samen met allerlei belanghebbenden en betrokkenen het gesprek te hebben over hoe we het voorgestelde ontwerp nog verder kunnen brengen. Het ontwerp van de nieuwe publieksentree kan naar mijn idee profiteren van perspectieven van buiten. Dat doet recht aan het belang van dit ontwerp, dat enerzijds de voordeur naar de democratie is en anderzijds een belangrijke ontmoetingsplek in onze Hofstad. Daarom zoeken wij bewust verbinding.”

Een nieuwe publieksentree is gebonden aan een groot aantal eisen: functionele eisen, duurzaamheid (het moet lang mee kunnen), identiteit (uitstraling Tweede Kamer), veiligheid, techniek maar ook oog voor archeologie (wat zit er daar onder de grond). Het is voor het team van de Binnenhofrenovatie een complexe opgave om aan alle regels en wetten, wensen en eisen te voldoen. En, om daarbij ook nog alle ideeën en suggesties te beoordelen, door te rekenen en, als het kan, een plek te geven in ontwerpen of deelontwerpen.

“Ik kijk uit naar de komende maanden. We gaan aan de slag met werkzaamheden in de gebouwen van de Tweede Kamer omdat de ontwerpen daarvoor zijn goedgekeurd. Tegelijkertijd zetten wij de punten op de i voor de nieuwe publieksentree op de Hofplaats. Beide zeer spannende en uitdagende projecten. Ik doe dat samen met mijn team, het projectteam aan de kant van de Tweede Kamer, architecten, aannemers, constructeurs, installateurs, adviesbureaus en alle anderen betrokken bij ontwerp en bouw. Ik kijk ook uit naar de bijeenkomsten met de omgeving om het gesprek te hebben hoe wij de nieuwe voordeur van de democratie een juiste plek, uitstraling en vorm kunnen geven zodat na de Binnenhofrenovatie iedereen in Nederland een kijkje kan gaan nemen in de Tweede Kamer. Dat is voor straks, nu ga ik aan de slag, want er is nog genoeg te doen!”