Impact werkzaamheden binnenstad zichtbaar in omgevingsonderzoek

Hoe denken mensen die wonen en werken in de omgeving over de Binnenhofrenovatie? In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf doet bureau MarketResponse jaarlijks onderzoek naar de beleving van de renovatie. Een vinger aan de pols van de bewoners rondom het Binnenhof. In de '2-meting' van het Omgevingsonderzoek Binnenhof Renovatie wordt de impact van de verschillende werkzaamheden in de binnenstad zichtbaar.

Het Plein in Den Haag met het standbeeld van Willem van Oranje en terrassen op de achtergrond
Beeld: RVB/Arenda Oomen

MarketResponse vroeg naar de tevredenheid over de werkzaamheden, de informatievoorziening en de mate waarin er naar de omgeving wordt geluisterd. Ook licht het onderzoek het gevoel toe dat men heeft bij de renovatie. De ‘2-meting’ van het omgevingsonderzoek is in februari 2023 uitgevoerd. Het online onderzoek is een vervolg op de 0-meting 2021 en de 1-meting 2022.

De verkeershinder als gevolg van werkzaamheden blijkt ook dit jaar zeer bepalend voor de tevredenheid. Een groot deel is hier tevreden over, maar er is ook een aanzienlijk deel dat hier ontevreden over is. Daarmee wordt de impact van de renovatie steeds zichtbaarder. Net als in de 1-meting 2022 blijft het een punt van aandacht dat men zich niet altijd gehoord voelt, en het gevoel heeft dat er niet altijd iets gebeurt met de gedeelde ervaringen.

‘Gedoe’
Het gevoel bij de renovatie duidt men vooral met ‘Het gaat te langzaam’ en ‘Noodzakelijk’. De steeds grotere impact van de werkzaamheden komt tot uiting in een duidelijke stijging van het woord ‘Gedoe’. Het merendeel van de omwonenden staat wel positief tegenover betrokken worden en meedenken met de renovatie.

Omgevingsmanager Eveline Braam van het Rijksvastgoedbedrijf herkent veel opmerkingen uit het onderzoek: “De resultaten geven richting aan de onderwerpen die ik in mijn netwerkbijeenkomsten op de agenda zet. Frequent onderzoek geeft de kans om onze communicatie bij te sturen. Daarmee is het omgevingsonderzoek een belangrijke bron om meer te weten te komen over hoe het gaat in de omgeving.”

Coördinatie
Heldere communicatie blijft belangrijk. Eveline Braam: “De laatste tijd lees ik bijvoorbeeld in lokale media veel over busjes en bouwmaterialen op het Plein en in de Lange Poten. Dit komt ook terug in het onderzoek. Maar onze materialen en busjes staan altijd achter onze bouwschuttingen. Een groot aantal opmerkingen gaan dan ook over nutsbedrijven die in het gebied aan het werk zijn. Daarom ben ik blij dat we de komende tijd in overleg gaan met de gemeente Den Haag over de coördinatie van de verschillende werkzaamheden.”

Stedin werkt aan kabels en leidingen in de Lange Poten. Door de graafwerkzaamheden zijn de winkels alleen begaanbaar via een loopplank. Links zien we de gebouwen van de Tweede Kamer.
Beeld: RVB
Werkzaamheden van energieleverancier Stedin in de Lange Poten