Van houten lambrisering tot virtueel museum op informatiemarkt Amare

Even voelen aan het nieuwe tapijt van gebouw Koloniën. De betegeling van gebouw Hotel bewonderen. Of met een game controller op zoek naar archeologische vondsten in het virtueel museum. Maandag 15 mei 2023 organiseerde het Rijksvastgoedbedrijf de halfjaarlijkse informatiemarkt Binnenhofrenovatie in Amare Den Haag. De openheid en het enthousiasme bij de presentaties en de informatiestands werden gewaardeerd door de ruim 200 bezoekers.

Architect Joep Mol bij zijn presentatie van het ontwerp voor de Eerste Kamer, op het beeldscherm is een doorsnede over de plenaire zaal te zien
Beeld: RVB / Tineke Dijkstra
Architect Joep Mol (BiermanHenket) presenteert het ontwerp voor de Eerste Kamer

De lange roltrappen van onderwijs- en cultuurcentrum Amare brachten omwonenden, vakinhoudelijk geïnteresseerden en andere belangstellenden naar de foyer op tweede verdieping. Daar kon het publiek naast het bezoeken van de vijftien informatiestands ook drie presentaties over de renovatie bijwonen.

Albert Koolma van de gemeente Den Haag presenteerde onder de titel ‘Om het hof’ de plannen voor de buitenruimte tijdens én na de renovatie. Een verhaal over verkeersveiligheid en vergroening. Hij liet zien hoe het woud van kabels en leidingen onder de Hofweg de plannen voor meer bomen soms in de weg staat. Wat vragen opriep bij het publiek of Den Haag de ‘Tuilerieën-ambities’ wel kan waarmaken. De bezoekers kwamen ook met een aantal ideeën; van veiliger oversteken voor toeristen en anderstaligen tot vleermuisverblijven en groene abri’s. Op de website van de gemeente kunnen omwonenden binnenkort hun wensen en ideeën delen: denhaag.nl/omhethof

Gepopnagelde stalen ligger

‘Alles is van waarde’ vertelt architect Joep Mol van bureau BiermanHenket. Tijdens zijn presentatie over de plannen voor de Eerste Kamer toont hij hoe 800 jaar Binnenhofhistorie een stempel drukt op de plannen. Vrijwel elke muur is monumentaal. Met een nieuwe entree bij de Hofkapel kunnen de historische gebouwen na de renovatie toch een stroom van 175.000 bezoekers verwerken. De plannen worden de komende tijd verder uitgewerkt. Dan wordt ook duidelijk hoe de gepopnagelde stalen ligger (‘de vieze balk’ volgens iemand uit het publiek) die de publiekstribune in de plenaire zaal draagt er straks uit komt te zien.

Annuska Bloemert en Monique van der Bijl van het Rijksvastsgoedbedrijf gaven tijdens hun presentatie inzicht in de werkzaamheden en de planning. De renovatie is op z’n vroegst eind 2028 gerealiseerd, zoals onlangs al in de Negende Voortgangsrapportage bekend is gemaakt. Annuska en Monique lieten de impact van de toegenomen veiligheidseisen zien. De oppervlakte van de kelderbak met technische voorzieningen op het Opperhof wordt 70% groter.

Ingetogen chic

Ondertussen liep Splinter Chabot met zijn camerateam tussen de bezoekers langs de verschillende informatiestands. De vijf architecten van de Tweede Kamer presenteerden daar hun interieurontwerpen. Met maquettes, indrukwekkende doorsnedes en stalen van tapijt, gordijnen en houten lambrisering. De Tweede Kamer bestaat uit gebouwen uit verschillende tijdperken en uiteenlopende bouwstijlen. Iedere architect respecteert de bouwstijl en historie van de gebouwdelen. Er is dan ook niet één stijl. Warm, uitnodigend en ‘ingetogen chic’ zijn de overkoepelende thema’s van de ontwerpen.

Verderop verkenden bezoekers archeologische vondsten in een virtueel museum of konden ze gevonden kloostermoppen uit de dertiende eeuw in hun handen houden. En kregen ze voorproefjes van onder meer de nieuwe gracht bij de Raad van State, het uitzichtpunt en de spiegelende bouwkeet in de Hofvijver. Het Rijksvastgoedbedrijf organiseert in november 2023 weer een volgende informatiemarkt.

Overzicht van het publiek bij de informatiepunten op de tweede verdieping van Amare
Beeld: RVB / Tineke Dijkstra
Publiek bij de informatiestands in de foyer van Amare
Informatiepunt over gebouwdeel J van de Tweede Kamer met stalen van materialen en doorsnedes van het gebouw
Beeld: RVB / Tineke Dijkstra
Presentatie interieurontwerp van gebouwdeel J van de Tweede Kamer door Van Hoogevest Architecten
Architect Joep Mol presenteert het ontwerp voor de Eerste Kamer, op het beeldscherm is een doorsnede over de plenaire zaal te zien
Beeld: RVB / Tineke Dijkstra
Robert van der Mijle Meijer van de afdeling Archeologie Den Haag geeft uitleg over het virtueel museum

Op de hoogte blijven?

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op en rond het Binnenhof, zoals de komende informatiemarkten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.