Natuurvergunning Renovatie Binnenhof verleend

Woensdag 24 januari 2024 heeft de Afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu van de Omgevingsdienst Haaglanden de vergunning Wet natuurbescherming gepubliceerd voor het programma Renovatie Binnenhof. Met het verlenen van de natuurvergunning kan de renovatie volledig worden uitgevoerd. 

Zicht op de Hofvijver op de voorgrond bloembakken met oranje tulpen
Beeld: Merel Bloem

De natuurvergunning voor de renovatie van het Binnenhof is in 2023 aangevraagd. Het Rijksvastgoedbedrijf zet zich samen met de aannemers in om de mogelijke effecten op de natuur zoveel mogelijk te beperken. Waar het kan worden werkzaamheden elektrisch uitgevoerd. Soms is dat niet mogelijk. Met het verlenen van de vergunning geeft de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu van de Omgevingsdienst Haaglanden de goedkeuring om volgens de voorgestelde inzet van materieel de renovatie uit te voeren.

Het Rijksvastgoedbedrijf is blij met de verleende vergunning. Samen met de aannemers blijft het Rijksvastgoedbedrijf er natuurlijk naar streven om de uitstoot van stikstof zo laag mogelijk te houden.

De natuurvergunning is gepubliceerd op de website van Omgevingsdienst Haaglanden en op Overheid.nl.