Kamerbrief stand van zaken renovatie Binnenhof

Minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeerde de Tweede Kamer op 12 maart 2024 in een brief over de stand van zaken van de renovatie van het Binnenhof. In de tussentijdse brief gaat minister De Jonge onder meer in op de actuele financiële ontwikkelingen, de natuurvergunning, het handhavingsverzoek en tijdelijke huisvesting van het ministerie van Algemene Zaken.

Een man loopt langs de Hofvijver, op de achtergrond de Mauritstoren en de gevel van de Eerste Kamergebouwen
Beeld: RVB

Zoals in de 10de voortgangsrapportage is toegelicht zal ook de komende jaren op de voorjaarsbesluitvormingsmomenten een fors beroep op de disclaimers moeten worden gedaan. Op basis van gesprekken met de aannemers en de informatie die beschikbaar is in het licht van de contractering, blijkt voor meerdere programmaonderdelen een groot verschil ten opzichte van de gevalideerde ramingen uit 2015. Ook is gebleken is dat de tijdelijke huisvesting van het ministerie van Algemene Zaken op de Bezuidenhoutseweg 73 niet op 31 juli aanstaande gereed zal zijn.

In de 11e voortgangsrapportage zal minister De Jonge op bovengenoemde punten een verdere toelichting geven. De brief van minister de Jonge aan de Tweede Kamer is gepubliceerd op rijksoverheid.nl.