Toegankelijkheidsonderzoek website Binnenhofrenovatie

Onderzoeksbureau Accessibility deed onderzoek naar de toegankelijkheid van de website Binnenhofrenovatie.nl. Het toegankelijkheidsonderzoek is afgerond op 14 december 2021. Dit onderzoek laat zien in hoeverre de website op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1).