Eerste fase van ontwerp gebouwdeel Eerste Kamer afgerond

Naast de renovatie van de Tweede Kamer werkt architectenbureau BiermanHenket ook aan plannen voor de renovatie van  het oudste deel van het Binnenhofcomplex: de Eerste Kamer. De eerste fase van het ontwerp is gereed.

Inkijkdoorsnede Mary Stuartkabinet Eerste Kamer
Beeld: BiermanHenket
Inkijkdoorsnede Mary Stuartkabinet

In de Negende Voortgangsrapportage Binnenhofrenovatie wordt de voortgang toegelicht:

Werkzaamheden

Voor het gebouwdeel Eerste Kamer is er in deze periode van de onderzoeksfase veel asbestonderzoek uitgevoerd. Gebleken is dat er meer asbest aanwezig is dan kon worden voorzien. De noodzakelijke onderzoeken zijn van belang om de exacte locatie te bepalen zodat in de loop van 2023 het asbest veilig kan worden verwijderd.

Uit onderzoek is gebleken dat de waterdichtheid van de kelders van het Eerste Kamergebouw ook niet afdoende is. Om de gebouwen te beschermen moeten aanvullende maatregelen worden getroffen in de gebouwdelen van de Eerste Kamer waarvan het souterrain grenst aan de Hofvijver. De voorbereidingen voor het realiseren van de noodzakelijke funderingsverstevigingen aan de gebouwdelen van Eerste Kamer ten behoeve van de realisatie van de technische hoofdinfrastructuur (THI) op het Opperhof zijn in volle gang. Ter voorbereiding op deze funderingsversterkingen hebben de afgelopen maanden funderingsinspecties en onderzoeken plaatsgevonden.

Het Eerste Kamergebouw is het oudste deel van het Binnenhofcomplex dat gerenoveerd gaat worden. Dat betekent dat de vele aanwezige monumentale delen op zorgvuldige wijze beschermd moeten worden tijdens de verbouwing. Delen die konden worden uitgenomen, zoals bijvoorbeeld deuren, zijn in opslag geplaatst. Monumentale onderdelen die niet kunnen worden verwijderd dienden beschermd te worden. Dit betekent dat onder meer trappartijen, historische wanden en deuren zijn afgeschermd door middel van houten betimmeringen.

Voorafgaand aan de start van de uitvoeringsfase die voor het gebouwdeel Eerste Kamer is voorzien vanaf 2025 moet de huidige staat van het pand goed zijn geanalyseerd. Om de exacte staat van onder meer vloeren en wanden te kunnen bepalen zijn afgelopen periode tientallen kleine gaten geboord om de opbouw van wanden en vloeren en daarmee ook de stevigheid van de constructie in kaart gebracht. Dit alles gebeurt zorgvuldig in overleg met bouwhistorici.

Ontwerp

BiermanHenket heeft het eerste deel van het definitief ontwerp nagenoeg afgerond. De vaststelling met de gebruiker vindt in de eerste helft van 2023 plaats. Het definitief ontwerp zal gefaseerd worden vastgesteld.