Toelichting materialen en kleuren omgevingsvergunnig uitzichtpunt Buitenhof en bouwketen Hofvijver

Toelichting bij de materialen en kleuren van het ontwerp van Arcadis voor een uitzichtpunt op het Buitenhof en een spiegelende bouwkeet op de Hofvijver tijdens de Binnenhofrenovatie.