Ontwerptoelichting Hofgracht en brug

Dit document is opgesteld t.b.v. de aanvraag omgevingsvergunning voor de nieuw te maken gracht & brug die voort zijn gekomen
uit de renovatie van het Binnenhofcomplex. Dit document zoomt in op het ontwerp van de brug.