Eerste stukje van een grafzerk gevonden

Bij het archeologisch onderzoek ter hoogte van het gesloopte deel van de Hofkapel aan het Binnenhof is een klein stukje van een grafzerk gevonden met daarop mogelijk een fragment van een letter. Daarnaast zijn er ook verschillende bakstenen van diverse grootte aangetroffen. De bakstenen zijn bewerkt en zijn onderdeel geweest van raam- en/of deurstijlen van belangrijke gebouwen. De bewerkte bakstenen zorgden voor een decoratief uiterlijk van de buitengevel van een gebouw.

De archeologen van de gemeente Den Haag hopen nog meer fragmenten van grafzerken te vinden. “Het gevonden fragment is afkomstig van een natuurstenen plaat (een grafzerk) die bovenop een graf heeft gelegen,” zo vertelt Andjelko Pavlovic. “Dit stukje is versierd met mogelijk een fragment van een letter. We hopen de komende dagen nog meer fragmenten van grafzerken te vinden.”

Bekijk hier de beelden van het onderzoek

(Beeldtitel: Binnenhof Renovatie. Onderzoek grafkelder Hofkapel.)

ANDJELKO PAVLOVIC: We zijn deze fundering,
specifiek deze fundering, archeologisch aan het demonteren.
Iedere stap wordt vastgelegd door middel van een 3D-scan,
luchtfotografie en gewone fotografie
en bijna alle fragmenten worden beschreven qua steendikte, steenkleur et cetera.
Het betreft meerdere fundamenten uit meerdere fasen
van wat ooit misschien een zijkapelletje is geweest van de Hofkapel.
We hebben daarstraks bij het verdiepen naast die fundering hier achter me
het eerste stuk van een grafzerk gevonden.
Dat is een natuurstenen plaat die boven op een graf heeft gelegen.
Deze is kennelijk kapotgegaan.
En wat we zien, zijn versierselen,
mogelijk een fragment van een letter, en dat is heel bijzonder.
We hopen natuurlijk op nog meer fragmenten.
Stel dat je nog meer fragmentjes vindt
en je kan die aan elkaar lijmen of plakken,
dan heb je toch wat meer historische informatie.
Want ja, waar er eentje ligt, moeten er meer zijn, dus we gaan naarstig op zoek.

(Twee mannen scheppen zand weg.)

Bij het verdiepen hebben we bakstenen van diverse grootten gevonden
die mooi bekapt zijn.
Die bakstenen zijn versieringen van raam- en deurstijlen.
Dus als je die bakstenen, die zo mooi bekapt zijn, op elkaar metselt,
dan krijg je hele mooie ribben of iets van rozetten en dat soort structuren.
Dus dat geeft een gevel een heel vrolijk uiterlijk als het ware.
Wij gaan de delen van die putten die we op diepte gaan brengen, de gevel,
met een 3D-scanner in kaart brengen, dus er een 3D-scan van maken,
en verder beschrijven natuurlijk.
En dan gaan we vervolgens naar de volgende put, dat is de laatste put,
dat is ongeveer daar waar die mannen staan,
en dan hopen we ergens midden volgende week, woensdag, klaar te zijn.

(Versnelde beelden van mensen met oranje veiligheidskleding aan die druk bezig zijn met het archeologische onderzoek op het Binnenhof.)

OPGEWEKTE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO

(Beeldtekst: Binnenhof Renovatie. Onderzoek grafkelder Hofkapel. binnenhofrenovatie.nl.)

Diverse bakstenen

Daarnaast hebben de archeologen bij het verwijderen van een bakstenen fundament diverse bakstenen gevonden die bewerkt (gezaagd en/of bekapt) zijn. “De bakstenen hebben deel uitgemaakt van raam- of deurstijlen,” zo legt archeoloog Pavlovic uit. “De bewerkte bakstenen gaven de gevel van een gebouw een decoratief uiterlijk.”

Afronding

De komende dagen worden de opgravingsputten nog verder verdiept zodat de zuidgevel van de voormalige Hofkapel in kaart kan worden gebracht. Met nog een kleine week te gaan is de verwachting dat het archeologisch onderzoek midden volgende week kan worden afgerond. Eind augustus, begin september gaat het onderzoek binnen verder.

Een archeoloog houdt een klein stukje van een grafzerk tussen de vingers
Beeld: RVB
Een klein stukje grafzerk met mogelijk een fragment van een letter