Timelapse archeologisch onderzoek Hofkapel buiten

Hieronder viindt u een timelapse van het archeologisch onderzoek naar de bodem onder het gesloopte deel van de Hofkapel aan het Binnenhof uit 1879. Dit onderzoek vond plaats  tussen 10 juli en 11 augustus 2023. De bodem die voor dit onderzoek is onderzocht, bevindt zich op het Binnenhof tussen de uitbouw van het Mary Stuartkabinet uit de 17e eeuw bij de Eerste Kamer en tegen het ministerie van Algemene Zaken aan. In totaal was de oppervlakte zo’n 40 m2.

(Beeldtitel: Binnenhof Renovatie. Onderzoek grafkelder Hofkapel. Beeldtekst: Timelapse archeologisch onderzoek Hofkapel (1879) aan het Binnenhof. 10 juli - 11 augustus 2023.)

OPGEWEKTE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO

(Versnelde beelden van mensen met oranje veiligheidshesjes aan en witte helmen op die druk bezig zijn met het archeologische onderzoek op het Binnenhof. Een elektrische machine helpt hen met het afgraven van de grond.)

(De groene machine graaft steeds eerst een laag grond af waarna de archeologen met verschillende soorten scheppen verdergraven. Hun vondsten stoppen ze in plastic zakken die ze daarna in grote bakken aan de rand van het opgravingsgebied leggen.)

(Links onderaan in beeld schept een kleine graafmachine nog meer grond weg waarna een gemetselde ruimte blootgelegd wordt. De grafkelder is 150 centimeter breed en 220 centimeter lang.)

(Links bovenaan in beeld maken de archeologen en hun machines een andere put nog wat dieper. Tussen de twee opgravingsputten komen de resten van oude muren bloot te liggen.)

(De grootste graafmachine schept zand van een berg rechts bovenaan in beeld. Langzaam maar zeker verdwijnt de eerste opgravingsput weer onder een laag bruine aarde.)

(De archeologen verzamelen hun laatste vondsten bij de resten van de oude muren waarna de machine ze bedekt met een laag aarde. De bakken waar de archeologische vondsten in verzameld werden, zijn verdwenen.)

(De groene machine schept het laatste zand van de berg in de resterende put waarna een gele machine verschillende keren over het terrein rijdt om het zand verder te verspreiden en te effenen. Als de machines klaar zijn, rest er alleen een bruine vlakte vol bandensporen.)

(Beeldtekst: Binnenhof Renovatie. Onderzoek grafkelder Hofkapel. binnenhofrenovatie.nl.)