Nieuwe ontwerpen buitenruimten: Hofgracht terug aan het Binnenhof

De Hofgracht aan de kant van het Buitenhof wordt met de renovatie van het Binnenhof in ere hersteld. En met een nieuwe brug wordt het Binnenhof na de renovatie weer toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Ook de Binnenhoffontein komt terug op zijn oorspronkelijke plek. Dankzij een herinrichting van het gebied rondom de Ridderzaal wordt de toegankelijkheid van de gebouwen flink verbeterd. Deze ontwerpen die subtiel terugvoeren naar het Binnenhof tot 800 jaar geleden werden woensdag 24 januari 2024 gepresenteerd.

Impressie van het Buitenhof met rechts de Raad van State en de nieuwe Hofgracht met brug
Beeld: Absent Matter 2024

Van oudsher was het Binnenhof omringd door een gracht. Deze werd in 1862 gedempt. Daarvoor in de plaats kwam de Hofweg. Met de nieuwe plannen wordt aan de Buitenhofzijde een deel van deze Hofgracht teruggebracht. De gracht loopt vanuit de Hofvijver naar de Hofplaats en heeft een lengte van zo’n 90 meter. Van oudsher was de gracht een manier om het complex veiliger te maken. Zo wordt dit bijzondere stukje van de Haagse binnenstad teruggebracht in de oude staat. Met de gracht komt er meer daglicht in het souterrain waardoor hier werkplekken kunnen worden gerealiseerd. Op de kademuur wordt groene beplanting aangebracht zoals natuurlijke algen- en mossoorten en varens die bijdragen aan de biodiversiteit in de Hofvijver.

Impressie van het vooraanzicht van de Raad van State vanaf het Buitenhof met de nieuwe Hofbrug en Hofgracht
Beeld: Absent Matter 2024

Een nieuwe brug

Over de gracht komt een nieuwe brug te liggen. De brug zal bestaan uit drie delen, waarvan twee smalle delen voor wandelaars en één breder deel voor fietsers en bestemmingsverkeer. De gracht en de nieuwe brug zijn ontworpen door ontwerpbureau Merk X en landschapsarchitecten Karres en Brands.

Bestrating

Impressie van het Voorhof met nieuwe bestrating en de Binnenhoffontein, met op de achtergrond de Ridderzaal
Beeld: Absent Matter 2024

In de loop der jaren is er veel veranderd in de bestrating rondom de Ridderzaal. Door verschillen in hoogte op te lossen worden de entrees van de gebouwen beter bruikbaar en een stuk beter toegankelijk. Ook zorgt deze ingreep voor betere afwatering. Van alle straatbakstenen, granietkeien, Belgisch hardsteen, Zweeds graniet en andere natuurstenen tegels wordt 70 procent hergebruikt.

Het nieuwe bestratingspatroon voert subtiel terug naar het Binnenhof in de periode vanaf 1229. Toen het Binnenhof nog bewoond werd had het Voorhof, het plein aan de voorzijde van de Ridderzaal, een formele functie. Op het Achterhof lagen moestuinen, groentetuinen een kaatsbaan en zelfs een bierbrouwerij en was daarmee meer praktisch ingedeeld.

Binnenhoffontein

Een ontwerpprincipe dat aansluit bij het van origine formele Voorhof, is de inrichting van het plein voor de Ridderzaal. Rondom de Binnenhoffontein, ontworpen in 1885 door architect Pierre Cuypers, wordt het natuursteen van de windroos naar origineel ontwerp hersteld. De fontein komt weer op de oorspronkelijke plek te staan, midden op het Opperhof. Ook de oude canapébanken komen hier terug. Het Opperhof wordt zo na de renovatie weer een fijne plek voor bezoekers.

Vergroening

Impressie van het Achterhof met rechts een groenvak om de zilverlinde en daarachter de Ridderzaal
Beeld: Absent Matter 2024

Op het 'Achterhof', het deel tussen de Grenadierspoort bij het Mauritshuis en de Middenpoort bij het ministerie van Algemene Zaken, komt rondom één van de vier bomen (zilverlindes) een groot groenvak met rijke, wintergroene beplanting en bloemen. Dit groenvak verwijst terug naar de 'Gravinnentuin', waar tussen 1400 en circa 1660 verschillende moestuinen en een bloementuin lagen.

Een nieuwe trap bij de Ridderzaal

Impressie van de nieuwe trap bij de publieksentree van de Ridderzaal
Beeld: Absent Matter 2024

Om de lager gelegen publieksentree van de Ridderzaal beter bereikbaar te maken, komt aan de zuidkant van de Ridderzaal een ruime natuurstenen trap. Via een hellingbaan en een hefplateau wordt de publieksentree van de Ridderzaal hier straks toegankelijk voor iedereen. De waterpomp op de hoek van de Hofpoort wordt gerepareerd en gaat weer drinkwater geven. De herinrichting van het gebied rondom de Ridderzaal is naar ontwerp van Karres en Brands.

De komende tijd wordt het ontwerp van het gebied rondom de Ridderzaal, de gracht en de nieuwe brug samen met omwonenden, gebruikers van de gebouwen en andere partners verder uitgewerkt.