Digitaal meldpunt

Het Rijksvastgoedbedrijf en de uitvoerenden van de Binnenhofrenovatie doen zoveel mogelijk om overlast voor de omgeving te beperken en schade te voorkomen. Tijdens de renovatie van het Binnenhof moet de omgeving leefbaar en bereikbaar blijven voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Heeft u als gevolg van de werkzaamheden een vraag, klacht of verzoek? Via onderstaand contactformulier kunt u terecht bij het digitale meldpunt Binnenhofrenovatie.

Schade bewoners

Bent u een bewoner en heeft u schade ondervonden als gevolg van de renovatiewerkzaamheden? Vink dan het onderwerp "Schade" aan op onderstaand contactformulier onder "Mijn vraag gaat over".

Schade (culrureel) ondernemer

Bent u een (cultureel) ondernemer en wilt u meer weten over het protocol dat van toepassing is voor buitenproportionele inkomensschade als gevolg van de renovatiewerkzaamheden? Vul dan uw vraag in via onderstaand formulier of download het schadeprotocol.

Heeft uw melding snel aandacht nodig? Dan kunt u bellen met 06 29641899.

Contactformulier meldpunt Binnenhofrenovatie

Uw vraag of melding

* verplicht in te vullen

Verplicht

Verplicht veld

Wij gebruiken dit telefoonnummer alleen als het een spoedmelding betreft of als er behoefte is aan meer informatie naar aanleiding van uw vraag.

Mijn vraag gaat over

Dit tekstvak kan maximaal 500 tekens bevatten.

U kunt maximaal 5 mb uploaden

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Tenzij u toestemming geeft om uw gegevens langer te bewaren om u in de toekomst te informeren over de renovatie van het Binnenhof. Uw informatie kan voor beantwoording gedeeld worden met derden die rechtstreeks betrokken zijn bij de renovatie van het Binnenhof.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij hebben uw gegevens nodig, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Betrokken partijen zoals de aannemers, de gemeente Den Haag en het Rijksvastgoedbedrijf worden ingezet om uw vraag te beantwoorden.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor beantwoording van de vraag. En indien u toestemming hebt gegeven om informatie te ontvangen gedurende de looptijd van de renovatie van het Binnenhof dan bewaren we uw gegevens gedurende die looptijd. Dat is tot maximaal 6 maanden na de afronding van de renovatie van het Binnenhof.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *