De werkzaamheden

Praktische informatie - voor bezoekers, bewoners en werknemers in de Haagse Binnenstad - over ontwikkelingen rondom de bouwplaats van het Binnenhof.

Globale planning Binnenhofrenovatie

  • Van vrijdag 23 december 2022 tot zondag 8 januari 2023 zijn er geen werkzaamheden op het Binnenhof
  • Op 25, 26 en 28 april 2022 voert aannemer Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerkentarten (graaf)werkzaamheden uit om nieuwe elektriciteitskabels aan te leggen aan de Lange Houtstraat en noordzijde Plein (zijde Sociëteit de Witte) in Den Haag. Op plekken waar een sleuf in de grond wordt gegraven, kan een tijdelijke omleidingsroute gelden voor (fiets)verkeer. Panden blijven via het trottoir bereikbaar. Ook de parkeergarage onder het Plein blijft toegankelijk. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 27 mei 2022.
  • Vanaf 21 maart 2022: het Binnenhof wordt voor een groot deel een bouwplaats en wordt afgesloten. Verkeer wordt omgeleid.
  • Vanaf 17 januari 2022: plaatsen bouwschuttingen. Dit gebeurt gefaseerd aan de Pleinzijde, Hofweg en Hofplaats.
  • Begin oktober 2021: start eerste onderzoeken Binnenhof, op plekken waar eerst geen toegang toe was. En start asbestsanering. Het Binnenhof is tijdens deze werkzaamheden nog toegankelijk voor wandelaars en fietsers.
  • Vanaf oktober 2021: bij het pop-up informatiepunt aan de Hofweg 1 in Den Haag kunnen omwonenden, ondernemers en bezoekers terecht met vragen over de renovatie.
  • Zomer 2021: verhuizing Eerste Kamer, Tweede Kamer en Raad van State van het Binnenhof naar hun tijdelijke huisvesting.