De werkzaamheden

Praktische informatie voor bezoekers, bewoners en werknemers in de Haagse Binnenstad over de werkzaamheden op en rond het Binnenhof.

Globale planning Binnenhofrenovatie

  • Maandag 8 mei 2023 plaatst de gemeente plantenbakken in de Lange Poten bij de Hofplaats, vooruitlopend op het verplaatsen van de bouwschuttingen op de Hofplaats in de zomer.

  • Vanaf 21 maart 2022: het Binnenhof wordt voor een groot deel een bouwplaats en wordt afgesloten. Verkeer wordt omgeleid.
  • Vanaf 17 januari 2022: plaatsen bouwschuttingen. Dit gebeurt gefaseerd aan de Pleinzijde, Hofweg en Hofplaats.
  • Begin oktober 2021: start eerste onderzoeken Binnenhof. En start asbestsanering. Het Binnenhof is tijdens deze werkzaamheden nog toegankelijk voor wandelaars en fietsers.
  • Zomer 2021: verhuizing Eerste Kamer, Tweede Kamer en Raad van State van het Binnenhof naar hun tijdelijke huisvesting.