Een vermoedelijke zijbeuk van de Hofkapel uit de 15de eeuw aangetroffen

Bij het archeologische onderzoek naar de grafkelder onder de voormalige Hofkapel is aan de oostzijde van de Hofkapel een hele dikke fundering gevonden. Op het eerste gezicht lijkt het op een zijbeuk uit de 15de eeuw waarmee de Hofkapel destijds werd uitgebreid. De zijbeuk werd in de tijd van de Reformatie gebouwd en diende als één van de toegangen tot de kerk.

Reproductie prent Hofkapel
Beeld: Rijksmuseum
Reproductie van een prent van de Hofkapel, 1880-1900 (Rijksmuseum)

Ook zijn er sporen aangetroffen van vermoedelijk een spaarboog. Een spaarboog is een boog in het metselwerk waarmee men vroeger o.a. de afstanden tussen de pijlers in een fundering overbrugde, vaak om materiaal en gewicht te besparen.

Daarnaast zijn er in de grond ook kleine mozaïek vloertegeltjes aangetroffen. Het lijkt erop dat deze uit het meest oostelijke deel van de kapel komen en samen vormden ze destijds een mozaïekvloer. De tegeltjes zijn in verschillende groene, gele, rode en bruine kleuren geglazuurd en bestaan uit kleine vierkantjes die in veel gevallen ook diagonaal doormidden gebroken kunnen worden zodat ze een driehoek vorm krijgen.

Bekijk de beelden van het onderzoek.

OPGEWEKTE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO

(Beeldtitel: Binnenhof renovatie. Onderzoek grafkelder Hofkapel.)

(Vier archeologen graven het Binnenhof op.)

(Beeldtekst: De eerste week leverde interessante vondsten op. Zo zijn er verschillende funderingen en skeletresten aangetroffen die meer informatie verschaffen over de geschiedenis van de Hofkapel.)

(Drie archeologen staan in een put omringd door meetapparatuur en leggen een fundering bloot.)

(Ze maken het zandvrij met een borstel en een schep. Achter hen schraapt een graafmachine een laag aarde weg.)

(Beeldtekst: Zo wordt hier vermoedelijk een zijbeuk van de Hofkapel uit de 15e eeuw aangetroffen en een spaarboog.)

(Ook zijn er kleine mozaïek vloertegeltjes aangetroffen. Het lijkt erop dat deze uit het meest oostelijke deel van de kapel komen en samen vormden ze destijds een mozaïekvloer bestaande uit verschillende kleuren.)

(Regelmatig kwamen er mensen kijken. Zij konden zo de opgravingen 'live' volgen.)

(Met deze beelden sluiten we de eerste week van het archeologisch onderzoek af.)

(Als u benieuwd bent of er nieuwe vondsten worden gedaan, volg dan de updates van het onderzoek op onze website of loop het Binnenhof op aan de kant van het Mauritshuis.)

(Versnelde beelden van mensen die bezig zijn met het archeologisch onderzoek.)

(Beeldtekst: Binnenhof Renovatie. Onderzoek grafkelder Hofkapel. Binnenhofrenovatie.nl.)

Knekelconcentratie

Naast resten van in totaal vier complete begravingen zijn ook twee knekelconcentraties aangetroffen in de grond. Een knekelconcentratie is een verzameling van botmateriaal. Vermoedelijk zijn de botresten van deze knekelconcentraties tijdens de verbouwing van 1879 verzameld en in de grond herbegraven.

Het vervolg

De komende dagen en weken zal er in kleinere vlakken dieper worden gegraven. Dan zal blijken hoe diep bijvoorbeeld de zijbeuk in de grond staat en hoever de funderingen doorlopen. Alle vondsten worden opgemeten, beschreven, gefotografeerd, gescand en daarmee later allemaal gedocumenteerd. Zo zullen alle vondsten leiden tot een beter en completer beeld van de geschiedenis van de grafkelder onder de voormalige Hofkapel.

Ook kan het publiek op het Binnenhof, ingang Mauritshuis, een kijkje komen nemen. Het werk van de archeologen is op afstand door een transparant hek te zien.

Hofkapel Zijbeuk en spaarboog 5 dag
Beeld: RVB
Een hele dikke fundering lijkt op het eerste gezicht op een zijbeuk uit de 15de eeuw.