Tonijnwervel en bijzonder glas gevonden bij archeologisch onderzoek Hofkapel

Ten zuiden van de Hofkapel is een fragment van een tonijnwervel opgegraven. Het betreft een unieke vondst, omdat tonijn in principe niet in en om Nederland in het water leeft en daarom nauwelijks wordt gevonden bij archeologische opgravingen. Ook zijn in de beerput (vroeger toilet- en afvalput), behorend bij de 16de eeuwse galerij van de Hofkapel, fragmenten van luxe drinkglazen uit het begin van de 17de eeuw aangetroffen. Daarnaast werd de oorspronkelijke gevel van de Hofkapel blootgelegd om verder te onderzoeken.

De komende tijd zal de tonijnwervel nog nader worden onderzocht door een specialist op het gebied van vis. De gespecialiseerde archeoloog is opgeleid om visresten bij archeologisch onderzoek te bestuderen en vast te stellen welk botje en welk skeletelement van de vis het is.

Bekijk hier de beelden van het onderzoek

(Beeldtitel: Binnenhof Renovatie. Onderzoek grafkelder Hofkapel. Beeldtekst: Afgelopen week werd de oorspronkelijke gevel van de Hofkapel blootgelegd om verder te onderzoeken.)

OPGEWEKTE MUZIEK

(De grondopbouw van de grond (het oude duinzand) is verder blootgelegd en gedocumenteerd. Daarnaast zijn er twee oude bodems (oude maaivelden of loopvlakken) in kaart gebracht.)

DE OPGEWEKTE MUZIEK SPEELT VERDER TOT HET EIND VAN DE VIDEO

(Ten zuiden van de Hofkapel is een fragment van een tonijnwervel opgegraven. Het betreft een unieke vondst, omdat tonijn in principe niet in en om Nederland in het water leeft.)

(Ook zijn er fragmenten van glaswerk gevonden. Sommige drinkglazen (kelkglazen) hebben op de stam een verdikte knop in de vorm van leeuwenkopjes of druiventrossen. Deze zijn vaak verguld en voorzien van een laagje goud.)

(Afgelopen week hebben de archeologen ook twee opgravingsputten onderzocht en weer toegedekt.)

(Versnelde beelden van mensen met oranje veiligheidshesjes aan die druk bezig zijn met het archeologische onderzoek op het Binnenhof.)

(Beeldtekst: Binnenhof Renovatie. Onderzoek grafkelder Hofkapel. binnenhofrenovatie.nl.)

Bijzonder glas

De archeologen van de gemeente Den Haag hebben vorige week glaswerk uit de eerste 25 jaar van de 17de eeuw in een beerput aangetroffen. De glazen zijn in die periode een uitermate luxe product en daarom alleen voor de elite van de toenmalige maatschappij bereikbaar. De fragmenten van het glaswerk zijn afkomstig van voornamelijk drinkglazen (kelkglazen) waarvan sommigen op de stam een verdikte knop in de vorm van leeuwenkopjes of druiventrossen hebben die verguld zijn en dat betekent dat ze zijn voorzien van een laagje goud.

Afgelopen week hebben de archeologen ook twee opgravingsputten onderzocht en weer toegedekt. De gemetselde grafkelder is gescand, gefotografeerd en verder gedocumenteerd. Ook de grondopbouw van de grond (het oude duinzand) is verder blootgelegd en gedocumenteerd. Daarnaast zijn er twee oude bodems (oude maaivelden of loopvlakken) in kaart gebracht.

Een kijkje nemen

De komende week kunt u nog steeds een kijkje nemen bij het archeologisch onderzoek op het Binnenhof (toegang vanaf de kant van het Mauritshuis) en met eigen ogen aanschouwen hoe de archeologen zorgvuldig te werk gaan om zo steeds meer te weten te komen over de periode vanaf 1289, het jaar dat de Hofkapel werd afgebouwd.

Links een tonijnwervel en rechts een verdikte stam behorend bij bijzonder glas
Beeld: RVB / Tineke Dijkstra
Een tonijnwervel (l) en een verdikte stam behorend bij een bijzonder glas