Komende werkzaamheden

Heeft u vragen of ervaart u overlast? Laat het ons weten via het digitaal meldpunt. Heeft uw melding snel aandacht nodig? Dan kunt u bellen met 06 29641899.

Laatste update: dinsdag 27 februari 2024

Lange Poten

De werkzaamheden van Stedin aan de gasleiding op de hoek Lange Poten / Spui en de herbestrating door de gemeente Den Haag zijn afgerond.

Planning:

Vanaf april 2024

 • Werkzaamheden aan de gevel voor de constructie van de bouwschutting
 • Neerleggen van stelconplaten voor het bouwverkeer

Vanaf mei 2024

 • Opbouw bouwschutting

Benieuwd naar de nieuwe bouwschutting? Lees: De Lange Poten: een straat in een straat.

Plein

 • Tijdelijke bouwhekken en versterking dak Pleingarage 
 • Plaatsing bouwketenpark en bouwschutting
 • Pleingarage blijft tijdens alle werkzaamheden bereikbaar!
Werkzaamheden achter de tijdelijke bouwschutting op het Plein, met rechts de stelconplaten voor de definitieve schutting en links de stalen liggers voor ondersteuning van de bouwketen
Stand van zaken Plein op 19 februari: stalen liggers voor ketenpark met rechts daarvan de stelconplaten voor de bouwschutting

Op het Plein wordt de komende maanden een bouwketenpark geplaatst voor de bouwvakkers van het Tweede Kamercomplex. Daaromheen komt een bouwschutting die in overleg met de omgeving wordt ontworpen en aangekleed.

Het eerste voorbereidende werk is uitgevoerd: plaatsen van tijdelijke bouwhekken en versteviging van het dak van de parkeergarage. De tijdelijke bouwhekken zijn voorzien van bouwdoeken met informatie. De komende weken wordt de staalconstructie voor de bouwketen op het dak van de parkeergarage geplaatst. Daarna kunnen de bouwketen en de definitieve bouwschutting worden neergezet. Als die werkzaamheden zijn afgerond worden de tijdelijke bouwhekken verwijderd.

Planning:

- Februari 2024:

Aanbrengen staalconstructie

Aanbrengen stelconplaten voor bouwschutting

- Februari/maart/april 2024:

Opbouwen bouwketen

- April/mei 2024:

Opbouwen bouwschutting en steigerdoek om bouwketen

- Mei 2024:

Verwijderen tijdelijke bouwhekken, bouwketen in bedrijf

Bouwen is maatwerk. In de planning wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met risico’s en bijzonderheden. Door onvoorziene omstandigheden zoals vrieskou of bouwkundige tegenvallers kan de planning anders worden dan voorzien.

Overzicht van het Plein met bouwketenpark, tijdelijk bouwhek en vaste schutting tijdens werkzaamheden
Beeld: RVB

Deze plattegrond geeft een indruk van het uiteindelijke ketenpark (groen) dat wordt afgeschermd met een vaste bouwschutting (blauwe lijn). Om de werkzaamheden hiervoor uit te voeren is een tijdelijke werkafzetting (gele lijn) met bouwhekken en –doeken nodig. De positie van de tijdelijke werkafzetting wordt bepaald door onze aannemers die daarin doen wat nodig is voor de veiligheid van hun werknemers en passanten. Een exacte maatvoering is daarom niet eenvoudig vast te stellen.

Hofplaats

 • Voorbereidend werk publieksentree Tweede Kamer
 • Archeologisch onderzoek
 • Funderingsversterkingen langs historische gevels (vanaf 19 februari)

Op en langs de Hofplaats wordt voorbereidend werk verricht. Het gaat onder meer over verwijderen van kabels en leidingen en het verplaatsen van bouwketen. Vanaf 19 februari worden de funderingen van de historische zuidwestelijke gevels versterkt. Het archeologisch onderzoek wordt de komende weken afgerond.

Veel grond in Den Haag is enigszins vervuild. Dat is op en rond het Binnenhof niet anders.  Daarom dragen de mensen die aan het werk zijn beschermende kleding.

Hofvijver

 • Opbouw ketenpark

November 2023 is de opbouw van het ketenpark in de Hofvijver gestart. De bouwketen gaan plaats bieden aan de bouwmedewerkers die de Eerste Kamer en Raad van State renoveren. Hiervoor zijn eerst pontons geplaatst in de Hofvijver. Aansluitend zijn de bouwketen aangevoerd en ingehesen. Het ketenpark wordt nu op de definitieve locatie bij de Mauritstoren verder afgebouwd. Het ketenpark wordt in maart in gebruik genomen.
Bekijk de video over het inhijsen van de pontons

Opperhof

 • Funderingsversterkingen aan omliggende gebouwen

Op het Opperhof (het binnenplein voor de Ridderzaal) zijn de funderingsversterkingen aan de omliggende gebouwen gestart. Deze versterkingen zijn nodig om later de kelderbak met de nutsvoorzieningen van het Binnenhofcomplex te kunnen maken. Het publiek ziet in principe niets van het werk omdat het midden op het Binnenhof gebeurt.

Buitenhof

 • Graafwerk voor kabels door Stedin
 • Verlagen grond onder Stadhouderspoort voor bouwverkeer
 • Voorbereidingen bouw uitzichtpunt
 • De haringkraam is tijdelijk verplaatst naar overzijde Buitenhof

Om het graafwerk van Stedin voor kabels en leidingen ruimte te geven is de bouwplaats iets uitgebreid.

Onder de Stadhouderspoort verlagen wij de komende weken de grond. Zo kan het bouwverkeer straks onder de middenpoort door het Binnenhof oprijden. De looppoorten links en rechts blijven zoals ze zijn.

Op het Buitenhof werken we ook aan de bouw van het uitzichtpunt. Het standbeeld van Willem II is tijdelijk opgeslagen. De sokkel is ontmanteld en het werk aan de fundering is begonnen. Vanwege de werkzaamheden heeft de haringkraam een tijdelijk verkooppunt aan de overzijde van het Buitenhof, naast de Biesieklette.