Komende werkzaamheden

Heeft u vragen of ervaart u overlast? Laat het ons weten via het digitaal meldpunt. Heeft uw melding snel aandacht nodig? Dan kunt u bellen met 06 29641899.

Laatste update: dinsdag 11 juni 2024

Lange Poten

De Lange Poten gezien vanaf het Plein, de klinkers vervangen door betonnen platen, alleen het deel bij het Plein ligt nog open
De Lange Poten maandag 6 mei gezien vanaf het Plein

De Lange Poten is gesplitst in twee delen: een bouwdeel en een winkeldeel. Er is nu een tijdelijk bouwhek geplaatst. Daarna komt de definitieve bouwschutting in de straat te staan. De route achter de bouwhekken wordt ook gebruikt voor bouwtransporten.

Voorlopige planning werkzaamheden tot september 2024:

  • Vanaf 1 juli: aanbrengen bevestigingspunten van de staalconstructie aan de gevels van de Tweede Kamer.
  • September: plaatsen van het staalskelet van de schutting. Hiervoor is een hijskraan nodig. Voor de veiligheid sluiten we tijdens het hijsen van de onderdelen ook de winkelkant van de Lange Poten steeds voor korte tijd af. De planning hiervan volgt.
  • Monteren van de panelen van de schutting in het staalskelet.

Zo gaat de nieuwe bouwschutting eruit zien

Plein

  • Bouwketenpark gereed
  • Tijdelijke bouwhekken tot voltooiing definitieve schutting
  • Pleingarage blijft tijdens alle werkzaamheden bereikbaar!
De oranje bouwkeet op het Plein met de tijdelijke bouwhekken en het standbeeld van Willem van Oranje
Het Plein op 4 juni met de oranje bouwkeet en tijdelijke bouwhekken

Op het Plein is een bouwketenpark geplaatst voor de bouwvakkers van het Tweede Kamercomplex. Daaromheen komt een bouwschutting die wordt aangekleed met streetart.

Het eerste werk is uitgevoerd: plaatsen van de bouwkeet met daaromheen tijdelijke bouwhekken. Hierna volgt de bouw van de definitieve bouwschutting. Als deze werkzaamheden zijn afgerond worden de tijdelijke bouwhekken verwijderd.

Planning:

- Oktober/november 2024

Plaatsen bouwdoek en definitieve bouwschutting. De tijdelijke bouwhekken worden hierna weggehaald

- December 2024

Aankleding van de bouwschutting met streetart

Overzicht van het Plein met bouwketenpark, tijdelijk bouwhek en vaste schutting tijdens werkzaamheden
Beeld: RVB

Deze plattegrond geeft een indruk van het ketenpark (groen) dat wordt afgeschermd met een vaste bouwschutting (blauwe lijn). Om de werkzaamheden hiervoor uit te voeren zijn er tijdelijke bouwhekken (gele lijn) geplaatst.

Hofvijver

Het drijvende ketenpark in de Hofvijver is gereed. De bouwketen bieden plaats aan de bouwmedewerkers die de Eerste Kamer en Raad van State renoveren.

Hofplaats

  • Funderingswerkzaamheden aan gevel gebouw A van de Tweede Kamer
  • Inrichting als bouwplaats met betonnen platen

Veel grond in Den Haag is enigszins vervuild. Dat is op en rond het Binnenhof niet anders.  Daarom dragen de mensen die aan het werk zijn beschermende kleding.

Buitenhof

  • Transport stalen liggers door Stadhouderspoort
  • De haringkraam is tijdelijk verplaatst naar overzijde Buitenhof

Onder de Stadhouderspoort is de grond verlaagd. Zo kan het bouwverkeer nu onder de middenpoort door rijden. Er zijn dagelijks tot aan begin 2025 1 tot 3 transporten met stalen liggers en zwaar materieel. Deze transporten vinden plaats binnen de normale werktijden. Op het Buitenhof staan verkeersregelaars voor de veiligheid. Er kan af en toe een beperkte stremming van verkeer zijn.

Op het Buitenhof werken we ook aan het uitzichtpunt. De constructie is gereed; er wordt nu gewerkt aan de bestrating en toegang.

Het standbeeld van Willem II is tijdelijk opgeslagen. Vanwege de werkzaamheden aan het uitzichtpunt heeft de haringkraam een tijdelijk verkooppunt aan de overzijde van het Buitenhof, naast de Biesieklette.