Veilig door de Lange Poten tijdens werkzaamheden

In januari gaan verschillende werkzaamheden in de Lange Poten van start. Nutsbedrijf Stedin brengt vanaf de hoek Lange Poten/Spui een nieuwe gasleiding onder het Spui aan. De gemeente Den Haag gaat in januari en februari gedeeltes van de Lange Poten herbestraten. Volgend op de werkzaamheden van Stedin gaat het Rijksvastgoedbedrijf begin februari aan de slag langs de gevel van het Tweede Kamercomplex. Bij alle werkzaamheden staat veiligheid voorop. En de winkels blijven altijd bereikbaar.

Overzichtkaartje van Lange Poten met gebouwen van de Tweede Kamer. Bij hoek Spui: werkzaamheden Stedin. Door de Lange Poten: herbestrating gemeente en afzetten werkgebied Binnenhofrenovatie door Rijksvastgoedbedrijf
Beeld: RVB

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) plaatst begin februari een tijdelijk laag bouwhek in de Lange Poten. Het tijdelijke bouwhek komt langs de gevel van het Tweede Kamercomplex vanaf het Plein tot ongeveer 20 meter voor het Spui. Dit hekwerk is nodig om voetgangers en bouwverkeer van elkaar te scheiden. Bezoekers kunnen zo veilig door de winkelstraat lopen.

Ruimte voor veilig bouwen

De tijdelijke bouwhekken zorgen ervoor dat er veilig gegraven kan worden langs de gevel van het Tweede Kamercomplex. Dit graafwerk is nodig om voorzieningen voor de bouwketen op het Plein aan te leggen. Na die werkzaamheden wordt langs de hele gevel in de Lange Poten de bestrating geschikt gemaakt voor het bouwverkeer. De  huidige klinkers worden verwijderd. Bouwverkeer gaat  straks achter de afzetting ‘over de bouwplaats’ en niet ‘door de Lange Poten’.

Hinder en contact

Een bouwplaats heeft altijd impact op de omgeving. Het RVB probeert die impact zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door elektrisch te werken en onnodige vervoersbewegingen te voorkomen. Ervaart u toch hinder? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via het digitaal meldpunt.

Voor vragen over de werkzaamheden van Stedin kunt u contact opnemen met Chris Langerak (M: 06 4817 5873) of mailen naar info@projectloods.nl. Voor vragen over de herbestrating door de gemeente Den Haag kunt u mailen naar wegbeheercentrum@denhaag.nl.

Planning

Kijk voor een actuele planning op de pagina Komende werkzaamheden.

Foto van de Lange Poten vanaf het Spui. In rood is aangegeven waar Stedin gaat werken aan de gasleiding. Met een pijl is de alternatieven route voor bestemmingsverkeer aangegeven.
Beeld: RVB
Tijdens de werkzaamheden van Stedin op de hoek Lange Poten/Spui kan het bestemmingsverkeer voor de bevoorrading van de winkels gebruik maken van een alternatieve route door Poort 3 van het Binnenhof