De Lange Poten: een straat in een straat

Aantrekkelijk en veilig wonen, werken en winkelen. Ook tijdens de Binnenhofrenovatie. Met het ontwerp van ‘een straat in een straat’ krijgt de Lange Poten een unieke bouwschutting waarop alle gevels van de woon- en winkelzijde zijn verwerkt.

Impressie van de Lange Poten gezien vanaf het Spui, met links de bouwschutting met daarop afbeeldingen van de gevels van de woningen en winkels aan de overkant. Achter de bouwschutting zijn de gebouwen van de Tweede Kamer zichtbaar.
Beeld: RVB
Impressie bouwschutting Lange Poten, hoek Spui

Het ontwerp van de bouwschutting in de Lange Poten is het resultaat van verschillende overleggen met bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden. Tijdens deze participatiebijeenkomsten hebben zij hun wensen kunnen aangeven. Daarnaast zijn ook specifieke technische en veiligheidseisen verwerkt in het ontwerp van de bouwschutting. Bijvoorbeeld voorwaarden voor de bouwveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en de inzet van hulpdiensten.

"We moeten weer een echte straat maken"

Deze mix aan wensen en voorwaarden heeft uiteindelijk geleid tot een bijzonder ontwerp van architect van het Rijksvastgoedbedrijf Marc van Roosmalen: “Een veilige bouwplaats vraagt ruimte. Iets meer dan de helft van de breedte van de Lange Poten is daarvoor nodig. Maar we moeten geen ruimte afpakken door een bouwschutting midden in de straat te plaatsen. Nee, we moeten weer een echte straat maken. Weliswaar smaller, maar een volwaardige straat waar wat te zien en te beleven valt voor passanten, bezoekers en bewoners.”

“We maken daarom een bijzondere gevelwand waarvan de etalages van de winkelpuien geladen worden met verhalen, afbeeldingen en allerlei wetenswaardigheden over het Binnenhof, de omgeving en de renovatie.  Daarvoor ‘citeren’ we de bestaande gevels. En we voegen er zelfs een bijzondere gevel aan toe ter plaatse van de tegenoverliggende steeg: de gevel van het Spinozahuis. Zo ontstaat een aansprekende winkelstraat waar wat te zien en te beleven valt.”  

Een aantrekkelijke en veilige plek

De bouwschutting is onder meer nodig voor het bouwverkeer door de Lange Poten. Zo kan het bouwverkeer van de Hofweg naar het Plein op een veilige manier achter de schutting langs. En hebben bewoners, winkeliers en het winkelend publiek hier geen last van.

In het ontwerp van de bouwschutting is ook rekening gehouden met de verlichting. Zo zorgt de bouwschutting samen met de al aanwezige straatverlichting er ook ‘s avonds en ‘s nachts voor dat de Lange Poten een aantrekkelijke en veilige plek in de binnenstad blijft. Door de duidelijke afscheiding van de bouwplaats en de verlichting in de schuttingen wordt tegelijkertijd overlast voorkomen. Ook dat draagt bij aan de leefbaarheid van het gebied.

Planning

Naar verwachting zal midden mei worden gestart met het bouwen van de bouwschuttingen. De verwachting is dat de bouwschutting voor augustus gereed is.

Hinder en contact

Een bouwplaats heeft altijd impact op de omgeving. Het Rijksvastgoedbedrijf probeert dit zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door elektrisch te werken en onnodige vervoersbewegingen te voorkomen. Ervaart u toch hinder? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via het digitaal meldpunt. Heeft uw melding snel aandacht nodig? Dan kunt u bellen met 06 29641899. Bij onraad of spoed belt u altijd het alarmnummer 112.

Impressie van de Lange Poten gezien vanaf het Plein, met rechts de bouwschutting met daarop afbeeldingen van de gevels van de woningen en winkels aan de overkant In de etalages van de afgebeelde winkels zien we oude zwart-witfoto's
Impressie bouwschutting (rechts) in de Lange Poten vanaf het Plein